Paleontologie 1

Uit Geologica
Ga naar: navigatie, zoeken
Paleontologie 1
Tweede Bachelor - Eerste Semester
Prof: Thijs Vandenbroucke, Stephen Louwye
Locatie: S8


De proffen

Het eerste deel van de lessenreeks is dierenpaleontologie en wordt gegeven door Prof. Vandenbroucke. Het tweede deel is ‘Paleobotanie’ en dan komt Prof. Louwye op de proppen. Deze heb je al eens gezien en meegemaakt in “Systeem Aarde: Geologie” en de bijhorende excursie. Hij is eveneens erg sympathiek en staat altijd voor je klaar. Hij verwacht wel antwoorden vanuit het publiek, let dus aandachtig (genoeg) op en erop reageren kan nooit kwaad bij hem. Misschien zal je hem nu al herinneren als de “stok-hangende prof” en als dat nog niet geval is, zal dat toch zeker zo zijn na deze lessen.

De cursus

Dierenpaleontologie is een serieuze brok, er staat dan ook erg veel informatie in met hele reeksen opsommingen van kenmerken en eigenschappen. De paleobotanie is in “Paleontologie 1” duidelijk het minder belangrijke onderdeel, maar daarom toch niet te verwaarlozen. Deze cursus is dan ook nog eens veruit de meest gestructureerde en best te leren cursus die je ooit onder ogen zal krijgen, vooral ook doordat de figuren verwerkt zijn in de tekst zelf. Zoals hij zelf ook zal vertellen, ga je best naar de lessen om er wat verhelderend (of totaal nieuw) bij te noteren. Het onderdeel van professor VandenBroucke is zeker niet te onderschatten. De ppts zijn eerder onoverzichtelijk en er wordt niet bepaald veel belang gehecht aan de toepassingen van de fossielen. Dit is echter heel belangrijk op het examen.

De practica

Een korte samenvatting van deze middagen: tekenen, tekenen, tekenen!! Dit kan vaak wel eens behoorlijk tegensteken, zeker als je dan ook nog eens twee keer per week aan de slag mag. Voor de dieren zijn er steeds zo’n 15 verplichte tekeningen per Fylum. Probeer niet gewoon over te schetsen, maar zo precies mogelijk te kijken en ook te zien of je kan herkennen wat de cursus erover zegt. Gelukkig is er bij paleobotanie slechts een beperkte selectie aan fossielen, die er vanaf het begin ligt, te bezien en kan je dus zelf wat je tijd indelen en al eens wat vroeger naar huis gaan. Dit bestaat vooral uit microscopenwerk. Probeer dat goed onder elkaar te verdelen zonder massale vechtpartijen, probeer ook geen preparaten te beschadigen door te enthousiast inzoomen en probeer ze ook niet te stelen, men stelt dat (terecht) maar matig op prijs. Op het examen moet je alle tekeningen indienen.

Het examen

Dit bestaat uit een hoofdvraag (van prof 1), een denkvraag (dan dus van prof 2), tien begrippen (elk de helft) en het determineren/overlopen van enkele fossielen (3 met voorbereiding voor Prof. Verniers; 3 onvoorbereid bij Prof. Louwye)). Hier moet je zeker geen schrik van hebben, ook op het examen zijn ze zeer vriendelijk. Ze testen wel of je ook wat zinnig kunt zeggen buiten het louter bepalen van welk fossiel je nu in handen hebt, maar helpen je ook wat op weg als het niet echt zou vlotten. In het algemeen geldt (vooral voor Prof. Louwye) dat je best probeert tegenstellingen en verbanden te zoeken, veel meer dan gewoon alles vanbuiten blokken. Op het mondelinge examen bij professor Vandenbroucke mag je dit zeker niet onderschatten want hij blijft doorvragen tot je elk klein detail over het fossiel gegeven hebt. Belangrijk : Classificatie !

De buis-o-meter

Er wordt wel het een en het ander van je verwacht, ga er niet zomaar vanuit dat half/half volstaat. Beide proffen zijn echter toch wel redelijk gul met punten, zeker een treffelijk mondeling deel zal meehelpen in soepeler verbeteren.

Twieoo’s

Examen 2015-2016, 1e zit:

Groep 1

 1. (15): leg Rhodophyta uit; morfologie, stratigrafie, voorkomen
 2. (10): leg 5 woordjes uit; Asteroxylon, Hunting Formatie, Guntflint Iron Formatie, permineralisatie en acritarcha
 3. (15): leg cnidaria uit; morfologie, stratigrafie, voorkomen, ordes en klasses,...
 4. (10): geef de evoluties van de ediacara fauna

mondeling deel: graptolieten, zanddollar, Dasycladales, Rhynia, stromatoliet"

Groep 2

 • Paleobotanie :
  • Bespreek de Charophyta
  • Woordjes : 2 alfa methylhopanen, autigene bewaring, pertica, dinoflagellatacyste, Grypania
  • Mondeling : bespreek een roodwier, diatomiet en Receptaculitates
 • Dierenpaleontologie :
  • Bespreek Echinodermata
  • Geef de ranges op chronostratigrafische kaart van de fossiele rifbouwers
  • Mondeling : bespreek een brachiopode en ammoniet (erg gedetailleerd en voornamelijk gefocust op het biostratigrafisch belang en andere toepassingen)


Examen 2013-2014, 1ste zit:

- Bespreek Cefalopoden

- Bespreek Dinoflagellaten en Acritarchen. welke fylogenetische overwegingen kan je zeggen over deze twee groepen?

- 10 woordjes : coccoliet, Grypania, authigene bewaring, Banded Iron Formation, Lycophyton, monoplacophora, diepzee-bronnen scenario, commensalisme, Salterse bewaring, scolecodont


Examen 2012-2013, 2e zit:

- Bespreek Arthropoda (20ptn)

- Bespreek Dinoflagellaten en Acritarchen. welke fylogenetische overwegingen kan je zeggen over deze twee groepen? (20ptn)

- 10 woordjes : burgess shale ; 2 [alfa]-Methylhopaan ; vormgenus ; Homolozoa ; Ambulacralia ; Spirifer ; Nummuliet ; Petrificatie ; Cryptospore ; Trimerophyton (20ptn)

- Fossielen herkennen bij prof. Louwye : Dasycladales ; Banded Iron Formation ; Diatomiet

- Fossielen herkennen bij prof. Verniers : Belemniet ; Tabulatenkoraal ; Ichnofosssiel (Domichnia van een artropode)

Examen 2012-2013; 1ste zit

- Bespreek de Echinodermata

- Bespreek de Bryophyta. Wat zij de fylogentische en paleogeografische overwegingen?

- 10 woordjes : Petrificatie ; Trimerophyton ; Gunflint Iron formation ; Vormgenera ; Grypania ; Conodonten ; Burgess Shale ; Mesenteriën ; Glabella ; Goniatiet

Vaak gestelde vragen

Dierenpaleontologie:

 • Bespreek Echinodermata
 • Bespreek Brachiopoden
 • Bespreek de Cambrische explosie
 • Bespreek Artropoden

Paleobotanie:

 • Bespreek Rhyniopsida met evolutie en typerende voorbeeld.
 • Bespreek fossiele vormen van Chlorophyta
 • Bespreek aanpassingen bij landverovering
 • Geef Precambrische fossielenbestand en redenen van explosie vanaf Cambrium
 • Bespreek bryofieten (zelfde principe, ma ook voortplanting en levenscyclus geven)

Woordjes:

 • Acritarch
 • Ambulacria
 • Asteroxylon
 • Authigene bewaring
 • Belemniet
 • Burgess Shale
 • Coccoliet
 • Cooksonia
 • Ediacara
 • Glabella
 • Kalkworm
 • Marchantiales
 • Mesenteriën
 • Oerzeeëgel
 • Pilae
 • Pilbara Craton
 • Pygidium
 • Pertica
 • Solnhöfen
 • Thorax
 • Psylophyton