Paleontologie 2

Uit Geologica
Ga naar: navigatie, zoeken
Paleontologie 2
Derde Bachelor - Tweede Semester
Prof: Thijs Vandenbroucke, Stephen Louwye
Locatie: S8


De proffen

De proffen zijn dezelfde als die van vorig jaar voor paleontologie 1.

De cursus

Het gedeelte over dieren behandelt, na enkele korte inleidende hoofdstukjes, hoofdzakelijk de vertebraten en hun evolutie, om uiteindelijk te eindigen bij de zoogdieren en de mens. Het is een samenraapsel van tekst zoals vorig jaar, maar ook hoofdstukken uit engelse boeken en powerpoints, waarbij niet altijd even duidelijk is wat precies te kennen is en wat niet. Het gedeelte paleobotanie is naar goeie gewoonte van prof. Louwye een zeer overzichtelijk en leesbaar geheel, de beste cursus van het jaar. Onderschat het echter niet, er komt wel wat systematiek bij kijken. Het is een beetje omgekeerd dan vorig jaar : ditmaal is plantjes overduidelijk de zwaarste brok.

De practica

Een beetje hetzelfde als vorig jaar : eenmaal per week een middagje fossielen overtekenen. Vooral de beestjes zijn wel een heel stuk complexer om te tekenen dan vorig jaar. Ontpannen sfeer en uitgebreide en deskundige hulp van proffen en assistenten. Voor dierenpal is er ook een practicum over schedels en tandformules van zoogdieren en eentje in het museum voor dierkunde op de Ledeganck.

Het examen

Een halve dag. Je krijgt reproduceervragen (delen van de cursus, woordjes) en een denkvraag waarbij je wat moet gaan sythetiseren en hopelijk een antwoord geven dat niet teveel naast de kwestie is. Bijna de helft van de punten staat op het mondelinge gedeelte. Dit is bij beide proffen zonder voorbereiding : je krijgt een fossiel voor je neus en moet er wat uitleg over geven. Geen paniek, je krijgt ruimschoots de tijd om na te denken en indien nodig helpen de proffen je op weg.

Buis-o-meter

Een stevig blokvak, maar indien je er je tijd insteekt is het normaal geen struikelblok.

Twieoo’s

Examen 2017-2018 versie 1:

Louwye:

 1. bespreek de sphenopsida
 2. bespreek de invloed van de extincties in het fanerozoicum op de plantenwereld. Waarom zijn er zo’n grote verschillen tussen de effecten op dieren en planten?
 3. fossielen: sigillaria, blad cordaites, archaeopteris

Vandenbroucke:

 1. bespreek de hemichordata
 2. bespreek de evolutie van de diapsiden adhv een fylogenetische boom. Zeg ook wanneer de verschillende soorten voorkwamen.
 3. fossielen: actinopterygii, onderkaak rund + tanden en kanonbeenderen

Examen 2017-2018 versie 2:

Louwye:

 1. Bespreek boomvormige Wolfsklauwen 15ptn
 2. Bespreek de evolutie van het zaadbeginsel 15ptn
 3. Fossielen: Paardestaart, Glossopteris en Varen 20ptn

Vandenbroucke:

 1. Bespreek het Cambrium en Ordovicium en leg daarbij de Fezouata Biota uit. 15ptn
 2. Rangschik enkele geberutenissen en organismen chronologisch: Radiaties van Actinopterygii (+ namen geven), Bloeiperiode Placodermi, Radiatie Chondrichtheiyes, Acanthostega, Cynodonten en Pelycosaurs. 15ptn
 3. Fossielen: Graptoliet, Mosasaurustanden 20ptn

Herxamen 2016-2017

Louwye

 1. Bespreek de paleoontologie van de progymnospermen (reproductie, stratigrafie, verspreiding, morfologie). Wat was hun rol in de levenscyclus van de planten? (15 ptn)
 2. Geef een overzicht van de verschillende diversificaties en bouwplannen van de hogere planten van het Devoon tot het Pennsylvaniaan. Wat zijn de drijvende mechanismen hierachter? (10 ptn)
 3. Mondeling: Calamitaceae en Sphenopteris fossielen (20 ptn)

Van den Broucke

 1. Schets de Sepkovski-curve en bespreek de belangrijkste Fanerozoïsche extincities en radiaties. (15 ptn)
 2. 3 woordjes: Red Queen, Fezouata biota en Gnathostomen. (10 ptn)
 3. Mondeling: kaak van een hert + linken aan beenderen en een schedel van een schildpad. (20 ptn)

Examen 2015-2016 Groep 1

Partim Louwye

 1. Bespreek de milieuveranderingen in Cambrium en Ordovicium.
 2. Woordjes uitlggen:
  • Ibyka
  • Cycadales
  • Calamophyton
  • Rhacophyton
 3. Geen mondeling fossielen herkennen wegens ziekte prof

Partim Vandenbroucke

 1. Schets de Sepkovski-curve en bespreek de belangrijkste extincties en radiaties.
 2. Woordjes uitleggen:
  • Fezouata Biota
 3. Fossielen herkennen: osteichtyes en graptolieten


Examen 2015-2016 Groep 2

Partim Louwye:

 1. leg uit: sphenopsida of paardenstaarten (morfologie+stratigrafie+voorkomen) (15 pt)
 2. 5 woordjes (10 pt)
  • Protolepidodendron
  • Bennetitales
  • Utrechtia
  • Sideroforen
  •  ?

Geen fossielen: prof afwezig

Partim Vandenbroucke:

 1. Geef de 2 grote systemen achter de macro-evoluties en pas deze toe op de Cambrische explosie en de massa extinctie op het einde van het Ordovicium. (15 pt)
 2. Geef schematisch de indeling van de Hemachordata met morfomogie, voorkomen, stratigrafie. Focus op de fossielen (10 pt)
 3. Fossielen: schedel van Tetrapoda om dan volledige evolutie uit te leggen. Levensbeeld schetsen op basis van tafofacies"


Examen 2014-2015, Groep1:

 1. Bespreek de tetrapoda.
 2. Bespreek de extincites in Fanerzoicum
 3. Bespreek milieuverandering in Cambrium en Ordovicium
 4. 5 woordjes: barangwthania, medullosa, azolla, bennittiales, Hyena
 5. Fossielen Verniers : hyoliet, fossielassemblage, tand plaat rog
 6. Fossielen Louwye : stigmaria, glossopteris en calamites

Examen 2014-2015, Groep2:

 1. Bespreek boomvormige wolfsklauwen
 2. bespreek de evolutie van de vissen
 3. radiatie-evenementen van het Fanerozoïcum
 4. 5 woordjes (deel planten)

Examen 2013-2014, Groep1:

 1. Bespreek milieuveranderingen tussen 540 en 440 Ma (Cambrium-Ordovicium dus)
 2. Bespreek evolutie mammalia
 3. Bespreek 5 voornaamste massa-extincties in fanerozoïcum
 4. 5 woordjes: Hyenia, Benettitales, Azolla, Utrechtia, Rhacophyton
 5. Fossielen: reptielentand, rangeomorf, fossielassemblage (prof. Verniers)
 6. Fossielen : lepidostrobus, blad cordaitales, archeaopteris (prof. Louwye)

Examen 2013-2014, Groep2:

 1. Bespreek het ontstaan van het zaadbeginsel (15 ptn)
 2. Bespreek de evolutie van de tetrapoda (met gekende fossielen en de belangrijkste evolutie stappen) (15 ptn)
 3. 5 woordjes Louwye : Calamophyton, Calaxylon, Baragwanathia, Stigmaria, Psaronius (10 ptn)
 4. 5 woordjes Verniers : Apomorf, tribosfenesische tand, Aleuchiaan, dendroide, Archeocyaten (10 ptn)
 5. Fossielen : Glossopteris, Equisetaceae, Cycadales (prof. Louwye) (20 ptn)
 6. Fossielen : Graptoliet (mono), onderkaak kat, hyoliet (prof. Verniers) (20 ptn)


Examen 2012-2013, 2e zit

1. 20ptn bespreek het onstaan en evolutie van de zoogdieren, illustreer adhv fossielen. (andere groep tetrapoda ipv zoogdieren) 2. 20ptn bespreek de paleoontologie van de progymnospermen (reproductie, stratigrafie, verspreiding, morfologie). En licht deze toe ivm het belang van het ontstaan van zaadbeginsel. (ander groep: boomvormige wolfsklauwen) 3. 20ptn 10 woordjes : Drepanophycus ; Henalia : Glossopteris ; Mozaikevolutie : Selenginales : Neolotische revolutie ; Hylonomus ; Authotheca ; Hyolites ; Fylogenie

Examen 2012-2013, Groep1:

 1. Bespreek evolutie van zoogdieren
 2. Bespreek klimaat in het Perm
 3. 10 woordjes
 4. Bespreek Sphenopsida
 5. Fossielen herkennen : glossopteris blad ; een zaad ; kegel van progymnosperm ; roggen tandplaat ; fossielenassemblage ; graptoliet


Examen 2012-2013, Groep 2:

 1. bespreek de belangrijkste radiaties
 2. bespreek de Lycopsida
 3. bespreek de evolutie van het klimaat op het einde van het Devoon
 4. bespreek de evolutie van de reptielen
 5. Fossielen herkennen: zoogdiertand ; fossielenassemblage met veel crinoiden (moest je bij zeggen zo vitaal/letaal gelaagd enz.)


Examen 2012-2013, Groep 3:

 1. Woordjes: 5 dierenwoordjes (ecospace Bambach, multituberculaten, tentakulieten..) en 5 plantenwoordjes (Hyenia, Baragwanathia…) (20punten)
 2. Bespreek het ontstaan van de tetrapoden en evolutie. (20 punten)
 3. Planten: Evolutie van Devoon-Carboon. (hfst 11) (20 punten)
 4. Fossiele dieren herkennen: assemblage van crinoïden (letaal) met een koraal die vitaal is bewaard, tandplaten en graptolieten (20 punten)
 5. Planten herkennen : een deel van de stam van een Lycopsida, een Calamites en blad van Cordaitales (20 punten)


Andere examenvragen:

- Bespreek de evolutie van de Mammalia een geef belangrijke fossielen

- Bespreek de evolutieve herkomst van de dinosauriërs, wat zijn hierin de belangrijkste nieuwe verworvenheden? Geen indeling van de dino’s en illustreer dit alles met relevante fossielen.

- Bespreek de progymnospermen. Wat is hun belang voor de levenscyclus?

- Geef een beknopt overzicht van de diversificaties en bouwplannen van de hogere planten van het Devoon tot het Pennsylvaniaan. Wat zijn de drijvende mechanismen hierachter?

- Bespreek de paleontologie van de kruidachtige wolfsklauwen en bespreek één orde in meer detail (in het woord ‘paleontologie’ zit blijkbaar ook vervat : waar komen ze voor, welke biomen, ...)

- Pollenanalyse : bespreek de belangrijkste geologische en maatschappelijke toepassingen & hoe komt men hiertoe?

- Woordjes : aleuchiaan, Skovski-curve, cornulieten, chronospecies, dunkleostus, carnassière, micro-evolutie, dendroideae, massa-extinctie, neolitische revolutie, ...

- Geef de evolutie tot de vertebrata & illustreer met belangrijke fossiele vondsten

- Bespreek de Calamitaceae

- Bespreek de plantenevolutie van Devoon tot Perm in functie van klimaatswisselingen

- ...